Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Ropczycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Hallada Protokolant: Marta Sąsiadek po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018r. w Ropczycach na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) SE Spółka (...) w R. o zapłatę kwoty 38.496,00 zł I Zasądza od strony pozwanej B. (...) Spółki (...) w R. na rzecz powódki P. S. kwotę 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 16/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 16/17 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r Sąd Rejonowy w Ropczycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Hallada Protokolant: Sylwia Sochacka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r w Ropczycach na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko B. B. o zapłatę Oddala powództwo. Sygn. akt I C 16/17 upr UZASADNIENIE wyroku z 7 marca 2017 r.
Czytaj więcej»

I C 25/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016r. Sąd Rejonowy w Ropczycach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Hallada Protokolant: Sylwia Sochacka po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016r. w Ropczycach na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w R. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w R. o zapłatę I Zasądza od Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy u
Czytaj więcej»

II K 108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: popełnienie przestępstwa podobnego w okresie próby orzeczonym w związku z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione wcześniej uzasadnia orzeczenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Sygn. akt II K 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ropczycach II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Anna Zięć Protokolant Ewa Mazur Prokurator Janusz Nyzio po rozpoznaniu w dniach 1.12.2015 r. , 17.03.2016r sprawy R. R. s. E. i J. zd. T. , ur. (...) w R. , zam. R. ul. (...) oskarżonego o to, że: W dniu 6 marca 2015 roku w K. woj. (...) dokonał uszkodzenia ciała A. P. w ten sposób, że zadawał mu uderzenia pięściami po twarzy oraz kopał
Czytaj więcej»

II K 114/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2019-02-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skazując sprawcę za przestępstwo określone w art. 178a§4 kk Sąd zobligowany jest orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie co najmniej 10 000 zł.
Sygn. akt II K 114/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ropczycach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Zięć Protokolant Jadwiga Irzyk po rozpoznaniu w dniu 26.06.2018 r. w sprawy P. B. (1) s. J. i M. zd. P. , ur. (...) w D. , zam. N. (...) , oskarżonego o to, że: W dniu 23 listopada 2017r w miejscowości N. , woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości przejawiającym się stężeniem 1,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, prowad
Czytaj więcej»

II K 172/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie skazania za kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub wszelkich na okres nie krótszy niż 3 lata jest obligatoryjne
Sygn. akt IIK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017r Sąd Rejonowy w Ropczycach II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSR Anna Zięć Protokolant Ewa Mazur po rozpoznaniu w dniu 26.09.2017r sprawy karnej W. D. s. Z. i S. zd. H. , ur. (...) w S. M. . zam. R. ul.(...) , oskarżonego o to, że: W dniu 7 czerwca 2017 r w miejscowości R. , woj. (...) , znajdując się w stanie nietrzeźwości przejawiającym się stężeniem 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadz
Czytaj więcej»

II W 365/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za kierowanie rowerem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości może zostać orzeczony zakaz kierowania rowerem na okres czasu od 6 miesięcy do 3 lat.
Sygn. akt II W 365/17 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Ropczycach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Zięć Protokolant Ewa Mazur bez udziału stron po rozpoznaniu w dniu 27.09.2017 r. sprawy w postępowaniu nakazowym z oskarżenia publicznego KPP R. H. C. s. J. i M. zd. G. , ur. (...) w O. , zam. O. (...) obwinionego o to, że: W dniu 20 maja 2017 r. ok. godz. 20.55 w miejscowości O. woj. (...) kierował rowerem, znajdując się
Czytaj więcej»

II W 387/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadanie, przewożenie wyrobów akcyzowych (np. papierosów, wódki) bez polskich znaków skarbowych akcyzy może skutkować orzeczeniem środka karnego w postaci przepadku w/w przedmiotów.
Sygn. akt II W 387/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2018r Sąd Rejonowy w Ropczycach Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Zięć Protokolant: Jadwiga Irzyk po rozpoznaniu w dniu 6.02 .2018 r. sprawy Z. P. s . W. i I. zd. P. , ur. (...) K. , zam. K. ul. (...) , oskarżonego o to, że: W dniu 22 sierpnia 2017 roku przewoził samochodem osobowym marki O. (...) o nr rej. (...) w m. G. w rejonie zjazdu na S. (...) z autostrady (...) , wyroby akcyzowe w postaci 159 pa
Czytaj więcej»

III RC 11/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2019-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 11/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Pokrzywa Protokolant: st.sekr.sądowy Grażyna Chmiel-Wołcyrz po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018r. w Ropczycach na rozprawie sprawę z powództwa J. T. przeciwko L. T. o podwyższenie alimentów sprawę z powództwa wzajemnego L. T. przeciwko J. T. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego I. podwyższa raty a
Czytaj więcej»

III RC 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ropczycach

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017r. Sąd Rejonowy w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Pokrzywa Protokolant: sekr. sądowy Jan Pleban po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017r. w Ropczycach na rozprawie sprawy z powództwa K. F. przeciwko W. F. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego sprawy z powództwawzajemnego W. F. przeciwko K. F. o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego i o po
Czytaj więcej»